Dzisiaj jest czwartek, 13 czerwca 2024 r., imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
Jesteś tutaj: › Fundusze Unijne › Europejski Fundusz Społeczny
Europejski Fundusz Społeczny

 

logo_EFS

 

„Szkolenia pracowników jst z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”


Aż 205 pracowników z Urzędów Gmin, Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie uczestniczyć będzie w projekcie pt. „Szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta”. Szkolenia rozpoczną się w listopadzie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

            Głównym celem projektu jest wykształcenie i podniesienie kwalifikacji wśród pracowników administracji samorządowej, co w efekcie przyczyni się do podniesienia poziomu obsługi klienta  zgodnego z praktyką stosowaną w krajach UE.  Satysfakcja klientów z pracy urzędników zmotywuje ich do działania na rzecz rozwoju gminy, stymulować będzie zrównoważony rozwój powiatu pleszewskiego.

            W pełni rozumiejąc wagę podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i przystosowania się do wymogów UE siedem jednostek samorządu terytorialnego (JST) - Powiat Pleszewski jako projektodawca (lider), Miasto i Gmina Pleszew oraz Gminy Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki i Gołuchów - zawiązały porozumienie, w którym zobowiązały się do współpracy w ramach projektu. Szybkie zawiązanie się tej grupy jednostek, zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie szkoleniowym, wskazuje na dobrą współpracę pomiędzy urzędami administracji samorządowej z powiatu pleszewskiego. Realizacja projektu przyczyni się także do integracji kadry urzędniczej w regionie oraz lepszej jakości pracy.

 

            Projekt „Szkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego z powiatu pleszewskiego szansą na podniesienie standardu obsługi klienta” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


            Projekt będzie realizowany przez 3 lata - od września 2009 do sierpnia 2011 roku. Wartość projektu to 1.048.405 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 95% tj. 995.984,75 zł.

www.efs.gov.pl

 

            Beneficjentami projektu są pracownicy Urzędów Gmin w Choczu, Czerminie, Dobrzycy, Gizałkach, Gołuchowie, Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Łącznie w szkoleniach weźmie udział 205 pracowników samorządowych. Rekrutacja uczestników została przeprowadzona przy udziale kadry kierowniczej urzędów na podstawie planów szkoleniowych oraz kompleksowej analizy potrzeb. Wśród uczestników są głównie pracownicy referatów, dla których szkolenia specjalistyczne są idealną szansą na zdobycie szerszej wiedzy z dziedzin, jakimi zajmują się w codziennej pracy. Na szkolenia zgłosiły się także osoby, których stanowiska wymagają ciągłego doskonalenia zawodowego, jak i takie których stanowiska pracy wymagają zdobywania nowych możliwości. Duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach wykazały także osoby, piastujące stanowiska kierownicze. Zakres szkoleń został opracowany na podstawie wywiadów z pracownikami, dotyczących ich potrzeb szkoleniowych oraz oparty na aktualnej rynkowej ofercie szkoleniowej.

 

W ramach projektu odbędą się łącznie 22 szkolenia o następujących zakresach tematycznych:

 1. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Techniki autoprezentacji
 3. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie
 4. Motywowanie pracowników
 5. Komunikacja i praca w zespole
 6. Techniki radzenia sobie ze stresem
 7. Nabycie praktycznych umiejętności w procesie skutecznego ubiegania się o dotację z funduszy
  strukturalnych UE
 8.  Analiza ekonomiczno-finansowa jako element projektu unijnego
 9. Profesjonalna obsługa petenta w urzędzie
 10. Zasady rachunkowości i sprawozdawczości
 11. Rozliczanie VAT w JST
 12. Dyscyplina finansów publicznych i jej naruszenie
 13. Rozwiązywanie problemów praktycznych przy udzielaniu zamówień publicznych
 14. Informacja publiczna - prawne aspekty dostępu
 15. Ochrona danych osobowych w JST
 16. Program „Płatnik” i „Symfonia”
 17. Zarządzanie kryzysowe: szkolenie pracowników gminnych i powiatowych zespołów reagowania kryzysowego
 18. Rola i znaczenie planów zagospodarowania przestrzennego, renta planistyczna, renta adiacencka
 19. Kontrola i rozliczanie dotacji UE w JST
 20. Szkolenie informatyczne ECDL
 21. Język angielski
 22. Język niemiecki

 


Tomasz Wojtala
Koordynator Lokalny Projektu

 

 

Aktualności i informacje z realizacji projektu

 

 

stopka_EFS