Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności

ZEZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ TAMY

2012-08-10
W związku z coraz większą ilością występujących tam na ciekach wodnych budowanych przez bobry informuję, że tamę można rozebrać po uzyskaniu niezbędnego zezwolenia…

 Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody - (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na rozbiórkę tamy bobrów.
W związku z powyższym właściciel gospodarstwa na terenie, którego doszło do przetamowania, spowodowanego spiętrzeniem wody przez bobry może wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.


Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy powinien zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy,
  • cel wykonania wnioskowanych czynności,
  • opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie, nazwę gatunku lub gatunków (w języku łacińskim i polskim), których będą dotyczyć działania
  • liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia,
  • wskazanie sposobu, metody wykonania innych czynności, na które może być wydane zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń, - mapkę z zaznaczeniem lokalizacji tamy.


BÓBR EUROPEJSKI (Castor fiber) OBJĘTY JEST OCHRONĄ PRAWNĄ!


SAMOWOLNE NISZCZENIE TAM I ŻEREMI BOBRÓW JEST ZABRONIONE!

 


Wniosek o wydanie zezwolenia na rozbiórkę tamy.pdf