Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności

Utrzymanie zjazdów z dróg publicznych

2014-01-13
Począwszy od 2014 roku jednym z celów Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie oraz Urzędu Gminy w Choczu będzie uporządkowanie sprawy niepotrzebnych, niewłaściwie utrzymywanych i nieużywanych zjazdów (szczególnie na pola)...

zlokalizowanych w pasie drogowym dróg powiatowych i gminnych.

 

 


Pragniemy przypomnieć o obowiązku utrzymywania w należytym stanie zjazdów na nieruchomości przyległe do dróg. Obowiązek ten wynika z zapisu art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 260) zgodnie z którym "utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi".

 

Wszystkie zjazdy, w obrębie których z powodu niedrożności będzie gromadzić się woda zostaną udrożnione poprzez przekopanie bez dodatkowego, wcześniejszego informowania o fakcie właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego. Odtworzenie zjazdów będzie możliwe po doprowadzeniu ich do stanu, który nie będzie powodował zastoisk wodnych i na warunkach ustalonych przez Zarządcę drogi. Zgodnie z zapisami art. 29 U stawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 260) "budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zajazdu".


W związku z powyższym wzywamy właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg powiatowych i gminnych do oczyszczenia przepustów pod zjazdami i umożliwienia przepływu wód w rowach przydrożnych. Zaleganie wody powoduje poważne szkody w stanie technicznym dróg.