Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności

Przyłaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej etap II

2014-06-27
W związku z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyji sanitarnej wykonanej w ramach etapu-II informujemy, że od dnia 23 czerwca 2014 roku można dokonywać przyłączeń do sieci ...Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) oraz § 5 ust. 5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Chocz, właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do instalacji sieci kanalizacyjnej. 

Pragnę przypomnieć, iż obowiązkiem właściciela posesji w myśl Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie (t.j. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 ze zm.) art. 5 ust 1 pkt. 2 jest przyłączenie nieruchomości do instalacji sieci kanalizacji sanitarnej.


W celu dopełnienia w/w obowiązków należy:

  • wykonać przyłącze we własnym zakresie,
  • przed zasypaniem powstałej instalacji przyłączeniowej należy ją zgłosić w Zakładzie Wodno – Kanalizacyjnym Sp. z o.o. przy ul. Pleszewskiej w Choczu, celem dokonania odbioru przez administratora sieci,
  • podpisać umowę z właścicielem sieci na odbiór ścieków za pośrednictwem jej administratora (Zakład Wodno – Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Choczu)Przypominam, że osoby nie posiadające przyłączenia do sieci kanalizacyjnej są zobowiązane prowadzić prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. Dowody potwierdzające wykonanie usługi asenizacyjnej należy przechowywać przez okres 2 lat.

 

 

Sieć kanalizacyjna została wykonana w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocz - etap II” i dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Koszt całkowity budowy wyniósł 1.174.671,91 zł i został sfinansowany z następujących źródeł:


 Dotacja z PROW 2007-3013   
 716.213,00 zł
 Pożyczka z WFOŚiGW  238.735,00 zł
 Środki własne Gminy  219.723,91 zł
  
         

PROW