Dzisiaj jest piątek, 12 sierpnia 2022 r., imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
Jesteś tutaj: › Aktualności :: SUSZA 2015
Aktualności

SUSZA 2015

2015-06-30
Urząd Miejski Gminy Chocz informuje, że w związku z wystąpieniem suszy, która spowodowała szkody w uprawach rolnych, rolnicy mogą zgłaszać straty do dnia 14 lipca 2015 roku...

 

 

 

Zgłoszenia szkód należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, pokój nr 1 - sekretariat.

 

W zgłoszeniu szkód należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Chocz, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składanym do ARiMR.

 

Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko, jaja itp., wypełniają zawarte we wniosku „Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt” (zał. nr 2).

 

W oświadczeniu tym należy obowiązkowo wypełnić kolumny 3 i 4. W kolumnie 3 należy wpisać liczbę zwierząt w roku wystąpienia szkody, uwzględniającą ilość cykli produkcyjnych w poszczególnych rodzajach produkcji w ciągu roku. Druk zgłoszenia szkód można otrzymać u sołtysa lub w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz (pokój nr 1 - sekretariat) albo pobrać ze strony internetowej www.chocz.bip.net.pl.

 

Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, tel. 62 7415 330.