Dzisiaj jest wtorek, 16 sierpnia 2022 r., imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Aktualności

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kuźni i Kwileniu

2015-09-08
Nowy rok szkolny przedszkolaki z oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kuźni i Kwileniu rozpoczną w nowych, znacznie lepszych od dotychczasowych warunkach...Dzięki staraniom Urzędu Miejskiego Gminy Chocz udało się pozyskać dotację w kwocie 173.116,89 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Chocz”.


Pozyskana dotacja została przeznaczona na zakup mebli, wyposażenia placów zabaw, zabawek, pomocy edukacyjnych oraz sprzętu audiowizualnego i pokryła 100% poniesionych kosztów.