Dzisiaj jest piątek, 12 sierpnia 2022 r., imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha
Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

2016-01-28
O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym...

 

 

 

Terminy składania wniosków:
od 1 lutego 2016  roku do 29 lutego 2016 roku
należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

od 1 sierpnia 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku
należy złożyć odpowiedni wniosek do wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 roku do 31 lipca 2016 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 rok.

 

Do wniosku dołącza się:
- faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
- umowy dzierżaw (w przypadku użytkowania gruntów dzierżawionych).


Określenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w 2016 roku r.
Limit zwrotu przysługującego producentowi rolnemu określa się na cały rok na podstawie. art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:  86,00 zł * ilość ha użytków rolnych.
Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2016 wynosi 1,00 zł.Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 roku w terminie:
01-29 kwietnia 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
01-31 października 2016 roku w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.