Dzisiaj jest wtorek, 16 sierpnia 2022 r., imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Jesteś tutaj: › Aktualności :: SUSZA 2016
Aktualności

SUSZA 2016

2016-07-11
Urząd Miejski Gminy Chocz informuje, że w związku z wystąpieniem suszy, która spowodowała szkody w uprawach rolnych, rolnicy mogą zgłaszać straty do dnia 20 lipca 2016 roku...

 

 

 

Zgłoszenia szkód należy składać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, pokój nr 1 - sekretariat.
Wnioski o oszacowanie szkód należy składać przed dokonaniem zbiorów. Zgodnie z monitoringiem suszowym prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dostępnym na stronie www.susza.iung.pulawy.pl obecnie za zagrożone suszą na poziomie gminy Chocz uznawane są uprawy: zboża jare i ozime oraz rośliny strączkowe.


W zgłoszeniu szkód należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Chocz, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Powierzchnia upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe składanym do ARiMR.
Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko, jaja itp., wypełniają zawarte we wniosku „Oświadczenie dotyczące produkcji towarowej zwierząt” (zał. nr 2).


W oświadczeniu tym należy obowiązkowo wypełnić kolumny 3 i 4. W kolumnie 3 należy wpisać liczbę zwierząt w roku wystąpienia szkody, uwzględniającą ilość cykli produkcyjnych w poszczególnych rodzajach produkcji w ciągu roku. W kolumnie 4 należy wpisać średnią roczną wydajność, tj. średnia waga sprzedawanej sztuki lub średnia ilość sprzedanych rocznie prosiąt od jednej lochy lub roczna ilość litrów mleka sprzedanego od jednej krowy.
Druk zgłoszenia szkód można otrzymać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz (pokój nr 1 – sekretariat oraz w pokoju nr 7) albo pobrać ze strony internetowej www.chocz.bip.net.pl.


Po otrzymaniu zgłoszeń od rolników komisja powołana przez Wojewodę przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego”.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, tel. 62 7415 330.