Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Konsultacje społeczne
Aktualności

Konsultacje społeczne

2017-02-09
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P...

 

 

 

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu nw. projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P.

Na podstawie art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.) oraz art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania:

Projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P

Wobec powyższego od dnia 9 lutego do dnia 9 marca 2017 r. włącznie zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu.

Wersja elektroniczna ww. projektu Programu ochrony powietrza dostępna jest pod adresem: http://www.bip.umww.pl w zakładce "Ogłoszenia/ Strategie, plany, programy, sprawozdania, decyzje/ programy" .

Wersja papierowa dostępna jest w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, pok. 1040, w godzinach pracy Departamentu.

 

Uwagi i wnioski można składać w następującej formie:

 • pisemnej poprzez wypełnienie i przesłanie na adres:
  Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  al. Niepodległości 34,61-714 Poznań
  - formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez uzupełnienie i przesłanie na adres e-mail:
  pop@umww.pl formularza zamieszczonego na stronie internetowej BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
 • ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska.


Uwagi i wnioski zgłoszone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Spotkania informacyjne w ramach procedury zapewnienia udziału społeczeństwa odbędzie w dniu:

21.02.2017 r. - godz. 9.00 - Urząd Miejski w Gnieźnie ul. Lecha 60, sala nr 9

21.02.2017 r. - godz. 13.30 - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 34,61-714 Poznań, Sala konferencyjna część B, piętro 1 O,

22.02.2017 r. - godz. 10.00 - Leszno Rynek - Ratusz, sala konferencyjna.