Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Konsultacje społeczne
Aktualności

Konsultacje społeczne

2017-02-27
Konsultacje projektu uchwały w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Chocz ...

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Burmistrz Gminy  informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały w sprawie usuwania drzew i krzewów na terenie dróg publicznych Gminy Chocz.
 
Zainteresowani mieszkańcy naszej Gminy mogą zapoznać się z powyższym dokumentem, który dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Chocz., ul. Rynek 17, pok. nr 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.chocz.bip.net.pl.

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do dnia 20.03.2017 r., elektronicznie na adres e-mail: admin@chocz.pl , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Urząd Miejski Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz, lub też ustnie do protokołu.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Chocz.
Data publikacji: 27.02.2017 r.