Dzisiaj jest poniedziałek, 27 maja 2024 r., imieniny: Amandy, Jana, Juliana
Jesteś tutaj: › Ochrona środowiska › Materiały informacyjne › Ulotki edukacyjne
Materiały informacyjne

 

Nowy system gospodarki odpadami 2013

O czym musi pamiętać mieszkaniec:

 • Marzec – czerwiec 2013r.  - wypowiedzenie umowy z przedsiębiorstwami, które dotychczas odbierały od nas odpady komunalne,
 • Do 15 kwietnia – składamy deklaracje do urzędu gminy o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych (deklaracje będą do pobrania w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej i u Sołtysów Naszych Wsi) Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie Wójt Gminy Chocz wystawi decyzję, w której określi wysokość opłaty za odpady !!!
 • Do 15 lipca  - uiszczamy pierwsze opłaty na konto Urzędu Gminy

 

Jak segregować odpady:
Jeżeli odpady będą segregowane to wtedy opłata będzie niższa.  Jeżeli chcemy aby opłata za śmieci była niższa ze strumienia naszych odpadów należy wysegregować:

 • Szkło opakowaniowe białe – słoiki, butelki wstępnie oczyszczone.
  (Nie wrzucamy!!! - naczyń żaroodpornych , kryształu, kieliszków, szklanek, porcelany i fajansu, ceramiki, świetlówek, żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, lusterek, doniczek, opakowań po lekach.);
 • Szkło opakowaniowe kolorowe - słoiki, butelki wstępnie oczyszczone.
  (Nie wrzucamy!!!
  - naczyń żaroodpornych , kryształu, kieliszków, szklanek, porcelany i fajansu, ceramiki, świetlówek, żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, lusterek, doniczek, opakowań po lekach.);
 • Makulatura - czyste niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, tekturę falistą, gazety, książki, papier piśmienny, zeszyty – bez okładek plastikowych
  (Nie wrzucamy!!!
  - pampersów, tapet, kartonów po mleku i sokach, jednorazowych naczyń, zatłuszczonego papieru, kalki, papieru woskowego i samokopiującego);
 • Tworzywa sztuczne - zgniecione i niezakręcone butelki po napojach typu PET, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, kąpieli, prania, płukania
  (Nie wrzucamy!!!
  - opakowań po jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach, jednorazowych naczyń, w tym jednorazowych woreczków, reklamówek, folii, rur PCV, opakowań po olejach silnikowych, częściach samochodowych, mebli i ich części, zabawek, tworzyw piankowych i styropianowych, kartoników po sokach i mleku).
 • Odpady zielone – należy gromadzić w kompostownikach lub dostarczyć do Regionalnej Kompostowni.


Odpady niebezpieczne:

 • Baterie – należy dostarczyć do punktów znajdujących się w szkołach oraz w Urzędzie gminy w Choczu,
 • Przeterminowane leki - dostarczyć do Aptek znajdujących się w na terenie Gminy Chocz,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, stare meble, akumulatory  należy dostarczać do punktów wyznaczonych na terenie Gminy Chocz  - poinformujemy mieszkańców o terminach zbiórki w/w odpadów.
 • Odpady rozbiórkowe i budowlane, chemikalia i lakiery, styropian oraz materiały wielkogabarytowe należy dostarczyć na własny koszt do Zakładu Gospodarki Odpadami w Witaszyczkach koło Jarocina.

 

Pozostałe odpady które nie kwalifikują się do żadnej z powyższych grup należy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Gmina Chocz odbierać będzie odpady komunalne w każdej ilości.


Uwaga!!! Każdy mieszkaniec jest zobowiązany do tego aby wyposażyć swoją nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne zmieszane. Worki na tworzywa sztuczne, szkło i tekturę zostaną mieszkańcom dostarczone przez firmę odbierającą odpady.


Jak naliczana będzie opłata?

W dniu 12 marca 2013 roku Rada Gminy Chocz podjęła uchwałę o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

Ilość osób
zamieszkujących nieruchomość
Wysokość opłaty
za odpady segregowane
Wysokość opłaty
za odpady niesegregowane
1 - 2 10 zł/ os 15 zł/ os
3 - 4 8 zł/ os 14 zł/ os
5 - 6 7 zł/ os 13 zł/ os
≥ 7 6 zł/ os 12 zł/ os

 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne np. przedsiębiorcy są również zobowiązani do wyposażenia przedsiębiorstwa w pojemnik oraz do złożenia deklaracji. W tym przypadku będą oni obciążani za pojemnik z odpadami:

 

Pojemność
pojemnika
Wysokość opłaty
za odpady segregowane
Wysokość opłaty
za odpady niesegregowane
110l 20 zł 30 zł
120l 22 zł 40 zł
240l 36 zł 60 zł
1100l 115 zł 160 zł