Dzisiaj jest niedziela, 14 lipca 2024 r., imieniny: Kamili, Kamila, Marcelego
Jesteś tutaj: › Ochrona przeciwpożarowa › OSP w Niniewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Niniewie

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Niniewie
(Zebranie odbyło się w dniu 19.01.2011 r.)

 

 Funkcja  Imię i nazwisko
 Prezes  Kazimierz Taczała
 Wiceprezes-naczelnik  Henryk Łuczak
 Z-ca naczelnika  Andrzej Szymański
 Sekretarz  Józef Danilkiewicz
 Skarbnik  Henryk Szulc
 Gospodarz  Gabriel Rybarczyk
 Kronikarz  Jerzy Tama

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Niniewie

Alfred Peda był inicjatorem i współzałożycielem ochotniczej straży pożarnej w Niniewie i honorowym prezesem.
Ochotnicza Straż Pożarna została założona 12 sierpnia 1928 roku przez 45 mieszkańców Niniewa pod nazwą: Ochotnicza Straż Ogniowa.

Założyciele:
       
Alfred Peda - prezes
Jan Burchacki - gospodarz
Józef Taczała - skarbnik
Andrzej Łuczak
Kazimierz Kiełbasa – naczelnik

Alfred Peda zafundował OSP ręczną sikawkę, a na jego placu postawiono w 1930 r. pierwszą remizę strażacką z drewna. Remiza spłonęła w roku 1935 w czasie pożaru. Pożar wybuchł w gospodarstwie Franciszka Szablewskiego i strawił gospodarstwa sąsiednie - do Grzegorzewskiego, Wilczyńskiego i remizy.

Nową remizę z pustaków pobudowano w roku 1938 przy pomocy społeczności wsi i okolicznych wiosek.
Pustaki na budowę strażacy wykonali sami. Plac pod remizę kupiono (za 100 zł) od rolnika Stefana Durskiego.


OSP założona w 1928 roku.

W dniu 1. 12. 1957 r. odbyło się walne zebranie na którym przyjęto statut i wybrano zarząd w następującym składzie:
Prezes – A. Sobczak
I wiceprezes – F. Łuczak
II wiceprezes – J. Ostrowski
Sekretarz – J. Burchacki
Skarbnik – J. Dyoniziak
Gospodarz- C. Majdecki
Członek – J. Kaczmarek
Członek – T. Taczała

Do rejestru wpisano dnia 10.06. 1959 r. pod nr. 815/18/38

W sieci straży ustalonej na postawie zarządzenia nr 9/62 KGSP z dnia 4 września 1962 r. OSP Niniew zakwalifikowana została do typu straży „Km” (półzmotoryzowane)
Niniew należał administracyjnie do GRN w Choczu.
W opracowanym w 1972 r. planie rozmieszczenia straży pożarnych na podstawie zarządzenia nr 8/71 KGSP z dnia 28 lipca 1971 r. jednostkę zakwalifikowano do typu „M1”
OSP posiadała dwie motopompy: Leopolie i Polonie PO3.
W 1977 r. w OSP Niniewie było 47 członków czynnych, 7 honorowych i jeden wspierający.
Jednostka posiadała syrenę elektryczna i ręczną oraz dwa telefony alarmowe we wsi. Gwizdek alarmowy.    
W lokalu starej remizy strażackiej założono „Klub Rolnika”, prowadzony przez panie Reginę Nowak, Teresę Majdecką i najdłużej przez  Jadwigę Dominiak.


W latach 80-tych Ochotnicza Straż Pożarna w Niniewie wraz z sołtysem podjęli starania o wybudowanie Wiejskiego Domu Kultury ze strażnicą.
25 czerwca 1985 roku został wmurowany akt erekcyjny pod budowę nowego obiektu. Okazały Dom Kultury został oddany do użytku 18 września 1994 roku.
Obiekt ten został wzniesiony w znacznej części czynem społecznym mieszkańców przy udziale finansowym gminy. W budynku mieści się sala widowiskowa, świetlica, strażnica OSP wraz z garażem, zaplecze socjalno-kuchenne.
Po oddaniu do użytku obiektu rozpoczął się konflikt między OSP w Niniewie a Urzędem Gminy w Choczu. Władze gminne zamierzały skomunalizować obiekt a na to nie zgadzała się OSP.
Po wielu latach wyjaśnień, odwołań, w 1999 roku sprawę własności rozstrzygnięto sądownie na korzyść OSP w Niniewie.

W 2009 roku wykonano wymiany okien w kuchni i drzwi wejściowych do kuchni.

W 2010 roku wymieniono okna w klubie.

W 2011 roku wymieniono okna w sali widowiskowej, zapleczu gospodarczym oraz 3 szt. drzwi wejściowych do sali. Przeprowadzono remont sanitariatów z wymiana płytek podłogowych i ściennych, drzwi, opraw oświetleniowych. Współpracowano przy budowie skalnika przed remizą.

W 2012 roku współdziałano przy budowie placu zabaw dla dzieci.

W 2013 roku przeprowadzono remont kuchni w zakres którego wchodziły następujące prace: założenie płytek ściennych, podłogowych, zamontowano wentylatory wyciągowe, wymieniono oświetlenie, zamontowano zlewozmywaki i suszarki do naczyń. Naprawiony został dach nad częścią socjalna i kuchnią.

 

 

Remiza OSP Niniew

 

VW Transporter OSP Niniew

 

 

Galeria: