Dzisiaj jest czwartek, 13 czerwca 2024 r., imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
Jesteś tutaj: › Kultura, sport › Gminny Ośrodek Kultury
Gminny Ośrodek Kultury

 

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Choczu został powołany uchwałą z dnia 22 września 1986 roku w celu zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju życia społeczno-kulturalnego w Gminie Chocz. GOK jest samorządową instytucją kultury.

 Do podstawowych zadań GOK należy:

   1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
   2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania kulturą i sztuką
   3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego
   4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę
   5. współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci narodowej


GOK współpracuje i pozyskuje partnerów w zakresie instytucji samorządowych, w tym instytucji o charakterze kulturalnym, instytucji oświatowych, przedsiębiorców, fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, osób fizycznych: hobbystów, pasjonatów, na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Choczu czynny jest w godzinach od 9.00-20.00.

 

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2
63-313 Chocz
Tel. 62 7415 466

DYREKTOR:

PATRYCJA WOŹNIAK-KONECKA

GOK

 

 

Kalendarz imprez kulturalnych w gminie Chocz na rok 2016.pdf

 

 

 

 

Więcej publikacji w tej kategorii: