Dzisiaj jest czwartek, 13 czerwca 2024 r., imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
Jesteś tutaj: › Ochrona przeciwpożarowa › OSP w Józefowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Józefowie

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie
(Zebranie odbyło się w dniu 20.02.2011 r.)

 

 Funkcja  Imię i nazwisko
 Prezes  Łukasz Szczap
 Wiceprezes-naczelnik  Marek Cierzniak
 Z-ca naczelnika  Ireneusz Dobrowolski
 Sekretarz  Arleta Reślińska
 Skarbnik  Izydor Reśliński
 Gospodarz  Sławomir Reśliński

 

 

W  1959 roku 31 mieszkańców  wsi Józefów powołało do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Józefowie. 17 kwietnia 1960 r. na Walnym Zebraniu przyjęto statut jednostki, natomiast wpis do rejestru stowarzyszeń i związków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Urząd Spraw Wewnętrznych nastąpił w dniu 26.03.1963 r.
 
W skład pierwszego Zarządu weszli:

1. Laskowski Bolesław  - Prezes
2. Stefan Kuczyński     - Naczelnik
3. Tołstołucki Teodor   - Gospodarz
4. Rafał Macudziński    - Sekretarz
5. Ćierzniak Stefan      - Skarbnik
6. Mączka Józef           - Członek
7. Wysocki Tadeusz     - Członek

Komisja rewizyjna:

1. Wardencki Tadeusz – przewodniczący
2. Baron Józef – członek
3. Taczała Edward – członek
4. Szymański Edward – członek
5. Dereziński Marian – członek

Pierwszą motopompę z osprzętem i wężami jednostka otrzymała od jednostki OSP w Choczu w 1960 r. Sprzęt ten był  przechowywany w prywatnym budynku dh. Cierzniaka Zygmunta.  Brak własnych pomieszczeń skłonił  zarząd do podjęcia decyzji o budowie remizy. Pierwszy Zarząd był inicjatorem budowy Domu Strażaka, który został oddany do użytku w listopadzie 1969 roku.  Obiekt został pobudowany w formie czynu społecznego. W 1983 roku  przeprowadzony został remont obiektu (wymiana podłogi, zamontowanie rynien).
W 1996 roku  dobudowano zaplecze magazynowe. W 1999 roku  przeprowadzono remont dachu i wymiany rynien. W 2002 roku  została wykonana elewacja obiektu oraz wymianę okien, drzwi wejściowych,  Zakupionych zostało 20 krzeseł i 7 stołów do świetlicy.

  W latach siedemdziesiątych jednostka otrzymała nową motopompę PO-3 M800, a 1991r. motopompę PO5.
Stan techniczny budynków lat 60-tych  (drewniane konstrukcje, palne pokrycia dachowe) ich usytuowanie,  wyposażenie, a nawet zjawiska atmosferyczne,  powodowały częste pożary obiektów  zarówno gospodarskich jak i mieszkalnych.  Efektywność działań ograniczał jednak środek transportu,  jakim posługiwali się biorący udział w akcji strażacy -  do pożaru sprzęt był dowożony wozem, a później ciągnikiem z przyczepą  przez Stanisława Rolnickiego,  a później przez Piotra Kuchcińskiego. Na zmianę środka transportu przyszło naszej jednostce czekać do roku 1993,  kiedy to Gmina przekazała do naszej dyspozycji wóz bojowy – Star A 25  GBM 2/8 wycofany z OSP Kuźnia-Piła. W kwietniu 1999 roku  wyeksploatowany wóz  poddano kasacji,  a  w zamian otrzymaliśmy samochód Żuk GLBA 2/4 z beczką na wodę o pojemności 400 litrów. Pojazd wyposażony był także w łączność radiową. Członkowie OSP przeszli szkolenia specjalistyczne organizowane przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia przy Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. Strażacy poddawani są okresowym badania lekarskim.  Zwiększyła się operatywność jednostki, poprawiło się zaopatrzenie wodne poprzez wybudowanie sieci wodociągowej – hydranty. W czasie istnienia jednostka  brała udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenie wsi Józefów. A także w pobliskich miejscowościach.
Oprócz działań ratowniczych jednostka prowadziła działalność prewencyjno propagandową z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Działalność jednostki skupiała się na sprawach gospodarczych, kulturalnych oraz operacyjnych. W 2009 roku wymieniono bramę garażową na metalową. W 2010 roku wyposażono świetlicę w nowe stoły i krzesła. Na 2011 rok zaplanowano i wykonano wymianę drewnianej podłogi w świetlicy na płytki z wykonaniem posadzki i dociepleniem, Odnowiono elewacje całego budynku oraz pomieszczeń wewnątrz. W 2012 roku wymieniono okna drewniane na plastikowe, zmieniono drzwi wejściowe, zakupiono i wykonano kominek w świetlicy. Zakupiono umundurowanie koszarowe i wyjściowe dla strażaków.

W 2013 r. zakupiono nowy pojazd pożarniczy Ford Transit – GLBM 0,2/0,4 przy dofinansowaniu i zorganizowaniu zakupu przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP w Poznaniu, oraz UG w Choczu. Dotychczas użytkowanego Żuka wycofano z eksploatacji. Także zakupiono węże pożarnicze, odmalowano pomieszczenia wewnątrz obiektu oraz wykonano prace konserwacyjne dach remizy. Członkowie OSP przeszli szkolenia specjalistyczne organizowane przez Powiatowy Ośrodek Szkolenia przy Komendzie Powiatowej PSP w Pleszewie. Strażacy poddawani są okresowym badania lekarskim. Jednostka brała udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenie wsi Józefów, a także w pobliskich miejscowościach.

 

 

Remiza OSP Józefów

 

Żuk GLBA 2/4 - OSP Józefów

 

 

 

 

Galeria: