Dzisiaj jest sobota, 20 sierpnia 2022 r., imieniny: Bernarda, Sabiny, Samuela
Aktualności

Informacja o wyrobach zaweierających azbest

2017-01-11
Urząd Miejski Gminy Chocz przypomina o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest”, którą osoby wykorzystujące takie wyroby (np. eternit) powinny składać każdego roku w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy...

 

 

 

Dla każdego budynku należy wypełnić oddzielną informację.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przechowuje się w domu przez okres jednego roku do czasu sporządzenia następnej informacji, a drugi egzemplarz przekazuje się właściwemu organowi, tj:

  • Burmistrzowi Gminy Chocz  - osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej,
  • Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego - pozostałe osoby (przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, itp.)

Przed wypełnieniem „Informacji o wyrobach zawierających azbest” należy sporządzić „Ocenę stanu
i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Ocenę sporządza się w jednym egzemplarzu i przechowuje się ją w domu. Z oceny wynika stopień pilności usunięcia azbestu, który należy wpisać w „Informacji”.


Informujemy, że złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest” jest warunkiem uzyskania dofinansowania kosztów usunięcia wyrobów z azbestem.


Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.), kto nie przekazuje informacji o wyrobach zawierających azbest wójtowi albo marszałkowi województwa, podlega karze grzywny (art. 346).


Druk „Informacji” oraz „Oceny” można otrzymać lub w Urzędzie Miejskim Gminy (pokój nr 7) albo pobrać ze strony internetowej.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Chocz, u p. Darii Czajki pokój nr 7, tel. 62 7415 330 wewn. 36.

 

PLIKI DO POBRANIA