Dzisiaj jest wtorek, 16 sierpnia 2022 r., imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Jesteś tutaj: › Aktualności :: Stypendia Pomostowe
Aktualności

Stypendia Pomostowe

2017-05-15
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, iż zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w łodzi dotyczące realizacji XV edycji Program Stypendystów Pomostowych 2017/2018 ...

 

 

 

Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat; 
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomosowe.pl;
  • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1600 zł netto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2017);
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych godnie z algorytmem załączonym do Regulaminu.

 
Kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomosowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.


Wnioski można składać do dnia 18 sierpnia 2017 roku (do godziny 16-tej).Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2017/2018 – www.stypendia-pomostowe.pl