Dzisiaj jest wtorek, 16 sierpnia 2022 r., imieniny: Joachima, Nory, Stefana
Aktualności

Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Zmieniam swój los” realizowanego przez GOPS w Choczu

2011-01-19
Rok 2010 był przełomem w realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu projektu systemowego „Zmieniam swój los”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013.

Rok 2010 był przełomem w realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu projektu systemowego „Zmieniam swój los”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013, Priorytet VII – Promocja aktywnej integracji, działanie 7.1 – rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W pierwszym (2010) roku działaniem projektu objętych zostało 10 kobiet.
Zajęcia teoretyczne prowadzone były w jednej dziesięcioosobowej grupie.

 

Grupa została objęta dwoma szkoleniami w zakresie aktywnej integracji tzn:

  1. poradnictwem psychologicznym – 15 godzin dydaktycznych, osoba prowadząca Pani Ewa Siekierska
  2. doradztwem zawodowym – 15 godzin dydaktycznych, osoba prowadząca – Pani Sylwia Kordylas

 

Kolejnym etapem były następujące szkolenia/kursy zawodowe:

 

Kurs konserwatora zieleni i terenów zielonych.
Szkolenie to obejmowało 20 godzin teoretycznych oraz 70 godzin praktycznych. W szkoleniach tych uczestniczyła cała grupa. Zajęcia praktyczne odbywały się w parku przy pl.1 Maja. Były to przede wszystkim prace porządkowe między innymi związane ze sprzątaniem liści, panie zajmowały się sadzeniem i przycinaniem rosnących już krzewów, sadzeniem kwiatów, oraz trawnika.

 

Kurs opiekun osoby starszej
Szkolenie to obejmowało 80 godzin teoretycznych oraz 40 godzin praktycznych w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach i Warsztatach Terapii Zajęciowej w Nowolipsku. Podczas zajęć praktycznych grupa została podzielona na dwie części (po pięć osób)

 

Kurs Pierwszej Pomocy
Szkolenie to obejmowało ogólnie 8 godzin. W szkoleniach tych uczestniczyła cała grupa.

 

Organizatorem tego szkolenia była firma
Centrum Rozwoju Kompetencji, ul. Ogrodowa 13, 63-300 Pleszew,
w imieniu którego działa Pan Waldemar Kula, który dysponował szeregiem specjalistów niezbędnych do prowadzenia w/w zajęć praktycznych i teoretycznych.

 

Uczestnicy projektu mieli zabezpieczony dowóz na szkolenia praktyczne oraz przyjazd ze szkolenia.

Projekt realizowany był w siedzibie Świetlicy-Socjoterapeutyczno-Opiekuńczo-Wychowawczej działającej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choczu.

Szkolenia odbywały się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych, dostosowanych do uczestników projektu.

Koszt zeszłorocznego projektu to kwota 53.740,15 zł w tym środki własne gminy w kwocie 5.642,72 zł.

 

Chocz, dnia 19.01.2011 r.

 

Koordynator projektu systemowego
Małgorzata Woldańska

 

 

Pliki do pobrania